top of page

 

Yhteystiedot:

Kati| 041 546 1563

Inkeri| 050 350 6515

 

 

Tarkemmat tiedot ryhmäajoista saat olemalla yhteydessä ohjaajiimme.

 

Nuoret äidit toiminnan puitteissa toteutetaan ryhmätoimintaa sekä paikan päällä Silmun tiloissa, että 

digitaalisesti.

Ryhmätoimintamme on usein teemoitettua ja osallistujat pysyvät melko samoina koko ryhmäprosessin ajan. Keskeisiä ryhmätoiminnan muotoja ovat synnytysvalmennus ja äiti-vauva- ryhmät.Tarpeen mukaan toteutetaan esim. yhteisvanhemmuus-ryhmä.

Kaikki ryhmätoiminta on luottamuksellista ja maksutonta.

 

RYHMÄTOIMINTA

 

 

Nuoret äidit toiminta tarjoaa seuraavia ryhmiä:

 

Synnytysvalmennus- ryhmä on tarkoitettu raskaana oleville ja kantavana teemana on yhteys kohtuvauvaan. Muita käsiteltäviä asioita ovat raskaus, vanhemmuus, synnytys, imetys, lapsivuodeaika ja jokaisen kanssa tehdään  synnytystoivelista.

Äiti-vauva ryhmä on jatkoa synnytysvalmennukselle. Ryhmässä käsitellään vauvaperheissä esiin nousevia aiheita, kuten imetystä, nukkumista ja ruokailua. Tutkimme myös turvallisen kiintymyssuhteen tekijöitä ja pyrimme tukemaan hyvää vuorovaikutusta vauvan kanssa  Ryhmä toimii vauvojen ehdoilla ja siihen sisältyy yhteinen laulu-loruhetki vauvojen kanssa.

 

Teemaryhmä on tietyn asian käsittelyyn keskittyvä tai toiminnallinen ryhmä. Teemaryhmiä perustetaan tarpeiden, toiveiden sekä mahdollisuuksien mukaan. Keskusteluryhmän aiheena voi olla esimerkiksi uhmaikä, parisuhde, yksinhuoltajuus tai tulevaisuuden suunnitelmat. Toiminnallisessa teemaryhmässä voidaan taas leipoa, askarrella tai tehdä jotain muuta mukavaa yhdessä lapsen kanssa.
 

bottom of page